top of page

PLANKGAS ALS TEAM VOORUIT

WERKBARE TEAM-AFSPRAKEN

WAAROM DEZE SESSIE?
Jij wilt een professionele en optimale verstandhouding binnen het team. Je bent op zoek naar meer openheid, zelfreflectie, zelfvertrouwen, flexibiliteit, sterke onderlinge band, integriteit en ga zo maar door. En inderdaad, men gaat door. Mensen willen wel, maar laten zich niet veranderen. Het HOE en op WELKE manier bepalen mensen zelf. Dit verklaart voor een groot deel de stugheid van gedragsverandering. Maar HOE gaan wij dit nu samen aanpakken tijdens de teamsessie want jullie willen PLANKGAS VOORUIT?

HET DOEL

 • individuele en gezamenlijke inzichten in kwaliteiten en aandachtspunten

 • maximaal draagvlak voor positieve aanpassingen en/of gedragsverandering

 • gezamenlijk bepalen van heldere afspraken

 • implementeren van de afspraken

 • collectief gedragen positiviteit

 • plezier

ONDERWERPEN EN WERKWIJZE SESSIE

  A) inzicht in gedrag

 • ontstaan van gedrag

 • invloed van individueel gedrag

 • invloed van wederzijds gedrag

 • positief beïnvloeden van gedrag

 • individuele kwaliteiten en blinde vlek(ken)

 • test(en) ten behoeve van kennis en inzicht in gedrag


  B) de verandering

 • zelfreflectie uitwerken en delen

 • de complimentendouche

 • de snelweg naar de sublieme samenwerking

 • bepalen en delen van werkbare gedrags-doelstellingen

 • S.M.A.R.T. maken en prioriteren van doelstellingen

 • commitment naar elkaar


  C) Ondersteunend aan testen & oefeningen

 • BONO methodiek

 • Piramide van sublimiteit in samenwerking

JULLIE WINST
Na deze intensieve teamsessie is er openheid van zaken over individueel en onderling gedrag. Het biedt een uitgebreid inzicht en geeft duidelijkheid over het denken en handelen van collega’s. Er is samen gewerkt aan ‘bottom up doelstellingen’ en jullie hebben een vertrekpunt voor implementatie. De GROEPSDYNAMIEK is beter en het draagvlak groot.

ONZE WERKWIJZE

 • praktisch

 • opdrachten op individueel en groepsniveau

 • confronterend

 • didactisch verantwoord/veilig

 • afgestemd op besproken doelstellingen

 • met humor en we gaan Plankgas

KOFFER VOL

 • inzichten

 • methodieken

 • vaardigheden

 • feedback

 • reflectie

 • plezier

OPGELOST
De basis is gelegd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt die door iedereen gedragen wordt, er is immers COMMITMENT UITGESPROKEN. Openheid van zaken en WERKBARE AFSPRAKEN geven meer rust en stimuleren het team!

bottom of page