top of page

COACHING

DOEL
Invloed uitoefenen en adviezen geaccepteerd krijgen zijn noodzakelijke competenties waar Bram Cuijpers professionals in begeleidt. Veelal gaat het om coachsessies. Voor de deelnemende professionals is het belangrijk om op een effectieve manier om te kunnen gaan met beperkende overtuigingen, weerstanden en tegenwerpingen vanuit individuen en/of teams.
 

Tijdens de coachsessies leer je hoe je tijdens gesprekken invloed met en zonder macht kunt uitoefenen. Uiterst interactieve sessies, gericht op casuïstiek van jou als opdrachtgever.

RESULTAAT
Je leert hoe je adviezen geaccepteerd krijgt en hoe je draagvlak creëert. Jij bent in staat empathisch te luisteren en aandacht te hebben voor de diverse dimensies binnen gesprekken. Jij weet optimaal gebruik te maken van je eigen kwaliteiten en die van jouw gesprekspartner(s). Jij bent in staat een (meer) leidende rol te nemen in complexe gesprekken. Je kunt je zowel verbaal als non-verbaal krachtig positioneren en profileren.

MEEST VOORKOMENDE ONDERWERPEN TIJDENS ONZE COACHSESSIES

 • GAP analyse tussen huidige en gewenste manier van communiceren

 • psychologie van Beïnvloeden

 • schakelen en toepassen van diverse gespreksstijlen

 • optimaal communiceren / adviseren in 4 stappen

 • vragend sturen in adviesgesprekken

 • empathisch luisteren, non-verbaal waarnemen en de kern kunnen pakken

 • aansluiten en inspelen op wensen en behoeften stakeholder

 • omgaan met bezwaren en weerstand

 • krachtig neerzetten van de boodschap

 • verkrijgen van commitment

DOELGROEP

 • directies

 • managers

 • afdelingshoofden

 • filiaalleiders

bottom of page